בדיקה לגלוי
שימוש בסמים?
לחץ פה

   משרד חקירות | גולדנברג שמשון
   תקנון ותנאי גלישה באתר
   משרד חקירות | פרופיל
   חוקר פרטי | קוד אתי
   שמשון גולדנברג
   חקירות אישות | בגידה
   חוקר פרטי | בלש פרטי
   משרדי חקירות
   חקירות | הלקוחות שלנו
   משרד חקירות | המלצות
   חקירות | מהתקשורת
   חקירות בתחום הפלילי
   ביקורת חקירתית
   חקירה כלכלית
   ריגול תעשייתי
   חקירות נוער | אלימות
   חקירות נזיקין
   משרד חקירות בצפון
   חקירה מורכבות
   ייעוץ לעורכי דין
   חקירות מגזר חרדי | דתי
   ציוד בילוש וריגול...
   מאמרים מקצועיים
   קישורים
   מאגר חוקים
   טפסים להורדה
   הסכמים וחוזים
   שאלות ותשובות
   תלונות - עזרת הציבור
   לשכת החוקרים הפרטיים
   אינדקס עורכי דין...
   מידע לנפגעי עבירות
   ליווי תהליכים | העצמה | יציאה ממשבר | ייעוץ אישי
   צור קשר

חוב אבוד | חובות אבודים | חוב מסופק | חובות מסופקים

חובות אבודים הם חובות שלא נמצא סיכוי לגבותם.

 

חוב אבוד | חובות אבודים | חוב מסופק | חובות מסופקים

לידיעתכם, מאמר זה הנו מאמר מקורי אשר נכתב באופן אישי ע"י שמשון גולדנברג בעצמו.

להבדיל מהרבה אחרים, אנו לא מעתיקים מאמרים ולא משלמים לכותבי מאמרים חיצוניים !

מאת: גולדנברג שמשון                                      חקירת חובות, חקירות חובות, חובות וחקירות

 052-2538420  - חקירות

 

 

חובות אבודים מהם ?

על מנת להבין מהם חובות אבודים יש להכיר מעט את פקודת המיסים ומושגי יסוד.

כיצד הנושא קשור לתחום החקירות, מייד נעמוד על כך.

פקודת המיסים - (קישור לפקודת המסים)

מושגי יסוד -

חוב תלוי - Pending Dept

מבטא הוצאה של נישום שהחיוב בגינה מותלה ואינו ודאי.

(דוגמת הפרשות בגין תביעות משפטיות) הוצאה בגין חוב תלוי הנה הוצאה שהסיכוי לשאת בה גבוה עד כדי ודאי.


חוב מסופק -Doubtful Debt

משמעו חוב שיש ספק אם ייגבה בשלמותו או בחלקו. אולם קיים סיכוי כל שהוא לגבותו . 


 חוב רע - Bad Dept

זו החלופה למונח  הידוע כחוב אבוד .

בסעיפים 17(4) ו 33 לפקודת מס הכנסה משתמשים בניסוח 'חוב רע'. (קישור לפקודת המסים)


חוב אבוד -Lost Debt 

חוב שלא נמצא סיכוי לגבותו.
כשחוב מסופק הופך לחוב אבוד החוב האבוד מוכר לנושה כהוצאה לצרכי מס והוא נהנה באופן חלקי מכך שאינו נדרש לשלם מס על הרווחה המדומה, אלא מס אמת על רווח אמיתי בפועל.

במהלך השנים האחרונות אנו עדים,חדשות לבקרים, על קריסה של עסקים, סגירתם,פשיטות רגל וכו'. מוסר תשלומים ירוד, קשיי פירעון, הגבלות בבנקים וכו' הם אלו שמביאים לקריסה של עסקים ותגובות שרשרת של קבלני משנה, ספקים, יצרנים ועוד.

במקרים אלו מוצא עצמו בעל העסק שהגיש חשבונית מס לעסקים הנ”ל, בבעיה.

מצד אחד הוא מתחייב בתשלום מס העסקאות על פי חשבונית שהנפיק כחוק,

ומצד שני לא די שלא יקבל את סכומי המע"מ הכלולים בחשבונית אלא אף את סכום החיוב אין לו סיכוי שיקבל.

חוב אבוד | חובות אבודים | חוב מסופק | חובות מסופקים

לעניין מע"מ

לאחר שעודכנו והותקנו תקנות מע"מ בנושא, נקבעו בהן, בין היתר, קריטריונים לקביעה האם החוב הוא חוב אבוד. דהינו, לא די שיכריז בעל העסק כי "לא ניתן לגבות את סכום  החשבונית" אלה יש להוכיח כי נעשתה עסקה בפועל, יצאהחשבונית והסכום לא שולם. יש צורך להוכיח כי ננקטו צעדים משפטיים כנגד החייב, וכי הליכי הוצאה לפועל לצרכי גביית החוב לא נשאו פרי.

במקרים של הליכי פשיטת רגל, יש להמציא את אישור המפרק הממונה.

לעניין מס קניה

בפסק דין מנחה, ב"ש 1550/04, להלן: "פס"ד תדמור"  עשה בית המשפט המחוזי כברת דרך נוספת וקבע כי ההלכה שנקבעה "בפס"ד אלקה" לעניין מס ערך מוסף, כוחה והגיונה יפים גם לעניין השבת מס קניה. בפסק דין זה נקבע כי יצרן טובין זכאי להחזר מס הקניה ששילם בגין טובין שמכר, זאת כאשר תמורת המכירה לא שולמה לו והחוב הפך "לחוב אבוד".

לעניין מס הכנסה

חובות יוכרו כהוצאות מוכרות לצורכי מס ההכנסה בשנה בה הפכו ל'חובות רעים'.

הם יוכרו עד לסכום שניתן להוכיח כי לא ניתן לגבותו. כלומר, יתכן שחוב רע יוכר בפריסה על פני כמה שנות מס וזאת בהתאם למצבו הכלכלי של החייב ובהתאם למצב ההליכים המשפטיים כנגד החייב.

קביעת אומדן אינה יכולה להיות מבוססת על קביעות שרירותיות ויש צורך שהאומדן ייעשה על בסיס ראיות, מידע ונתונים מוכחים.

בכדי להרים את נטל ההוכחה בדבר היותם של החובות חובות רעים, יש להמציא אישור מעורך דין אודות ההליכים שננקטו לגביית החובות ובכלל זה תיקי ההוצאה לפועל, צווי פירוק או פשיטת רגל של החייב וכדומה.

בחובות רעים קיים נוהג, לא כתוב, לפיו חובות בסכומים של עד כ-2,500₪, לא יידרש אישור עו"ד. אלא מספיק שיוכח שמדובר בחוב שלא נגבה זמן רב, למרות פניות ופעולות של בעל החוב לגביית חובו.

חוב אבוד | חובות אבודים | חוב מסופק | חובות מסופקים

כיצד איפה קשור הנושא לענף החקירות
על מנת לפנות לכל אותם גופים, משרדים ממשלתיים, ובכדי שיכירו בחוב כחוב אבוד יש להציג מידע, נתונים וראיות. העו"ד ו/או רואה החשבון אינם יכולים לבצע זאת בכוחות עצמם. פנייה למשרד חקירות שעוסק בתחום החקירות כלכליות יכולה להיות הפתרון היעיל והמהיר ביותר לקבלת דו"ח חקירה עליו ניתן להתבסס ואף להגישו כמסמך מפורט לצעדים שננקטו לצורך גילוי נכסים וכספים ופעולות שנעשו לשם גביית החוב.


 

 

לתשומת לב המידע המופיע באתר זה הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מקצועית ומוסמכת או ייעוץ מוסמך או המלצה לפעולה או מחדל . עליך הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי פרטני לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים באחריות מכל סוג שהוא לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע או חלק ממנו המופיע באתר.

ציוד בילוש
ציוד מעקב
לחץ פה

לפרסום באינדקס
עורכי דין
לחץ פה

מכתבים ומאמרים
איריס ברנד - עורכת דין
עורכת דין איריס ברנד.
דיני משפחה, ירושות וצוואות, גישור, הסכמים וחוזים.
מעמד אישי - חקירות מעמד אישי
חקירה מתחום מעמד אישי היא מבין החקירות הרגישות והמורכבות שיש.
מדובר בתא משפחתי בשר ודם, בני משפחה, ילדים וקרובים אשר גורלם עתיד להשתנות לבלי הכר ואף להוביל למשקעים והשלכות התנהגותיות ונפשיות.
צילום אווירי
שרות צילום אווירי
רחפנים ומסוק מונחי שלט לצילום באיכות HD
משרד חקירות שמשון ג - תקנון ותנאי גלישה באתר - פרופיל ואסטרטגיה - רישום והסמכות - בחירת משרד חקידות - הלקוחות שלנו - פורום משפטי
משו משו - בניה וקידום אתרים